Srednje Škole

Kako funkionise

Odlazak radi sticanja srednjoškolskog obrazovanja u SAD

Doprinosi neuporedivo lakšem adaptiranju na američki srednjoškolski sistem i time se značajno doprinosi ne samo pronalaženju adekvatnog univerziteta, već i dobijanju adekvatne i za roditelje prihvatljive stipendije za nastavak školovanja

Boarding School

Ukoliko se odlučite za Boarding opciju, smeštaj se nalazi u sklopu same škole.

Hosting School

Smeštaj kod porodice koje su vezane za školu i što je bitno napomenuti, tu porodicu pažljivo bira škola a ne College Star

Sistem školovanja

Srednjoškolski program u Americi organizovan je u četiri školske godine

9

Freshman

10

Sophtmore

11

Junior

12

Senior

Američki sistem školovanja je vidno drugačiji nego kod nas. Učenici u srednjim školama imaju dosta veći izbor predmeta od kojih sami birajuj one koje će pohađati ali imaju jednu generalnu normu koju moraju da zadovolje. Ta norma je u obliku poena, odnosno kredita “credits”. Sistem propisuje jedinstvenu minimalnu normu koju svaki učenik do kraja školovanja mora da zadovolji da bi diplomirao. Usmeno odgovaranje je izuzetno slabo zastupljeno već se ispitivanje (testiranje) vrši mahom u pismenoj formi. Testovi se obično ne rade ceo čas, a ocenjuju se sa A, B, C, D ili E. A je ekvivalent našoj petici dok je E nedovoljna ocena.

Škole u Americi se razlikuju od naših po svemu pa i po veličini. Škole su često male, sa malim brojem učenika. Odeljenja su znatno malobrojnija, a sve sa ciljem kvalitetnije nastave i mogućnosti posvećivanja veće pažnje od strane profesora svakom učeniku ponaosob.

Banner

Interesovanje za školovanje u inostranstvu se svake godine povećava. Treneri u Americi se neretko odlučuju da daju prednost mladim sportistima koji će biti više godina u njihovom programu.

Pored toga, roditelji se odlučuju da šalju svoju decu već na početku srednje škole, što se pokazalo kao izuzetno dobar potez pre svega u pogledu upisa na fakultet i samog izbora fakulteta.

Prijavi se
;

Kako ustvari izgleda proces prijave za srednjoškolski program?

Popunjavanje College Star Recruiting upitnika
Pravljenje Highlight video materijala
Potpisivanje Ugovora sa College Star i dostava neophodne dokumentacije
Dostavljanje zvaničnih ponuda zainteresovanih škola klijentu
Odabir škole
Priprema i odlazak u USA ambasadu u Beogradu na intervju za vizu
Odlazak u USA