TOEFL

TOEFL je test iz engleskog jezika prilagoden strancima. Položen TOEFL test je uslov za upis za strane studente na svim univerzitetima u SAD. TOEFL je IBT (Internet Based Test), što znaci da se ispit polaže na kompjuteru i internetu. Sastoji se od cetiri dela : čitanje, slušanje, govor i pisanje. Najveći broj bodova koji možete da dobijete je 120. Rezultat od 61 boda je najniži koji omogućava prijem na neke univerzitete, a rezultat viši od 79 bodova, je dovoljan za prijem na akademski jače institucije. U Srbiji postoje zvanični centri za polaganje TOEFL testa i testiranja su dostupna tokom cele godine. Prijava za test se vrši isključivo kreditnom karticom preko interneta. Neophodnu literaturu možete dobiti u našoj kancelariji kao i usluge profesora specijalizovanog za TOEFL.