SAT

SAT je prijemni test za američke univerzitete i njega polažu svi studenti (domaći i inostrani). U okviru SAT testa se polažu engleski i matematika. Ispit se sastoji iz 3 dela : critical reading, math i writing. Maksimalan broj bodova je 2400 , ili 800 po sekciji. Prve dve sekcije (critical reading i math) su bitne, dok se writing ne traži. Svaki univerzitet u Americi ima svoj akademski kriterijum pri upisu studenata. Rezultat (broj bodova) SAT testa potreban za upis na odredeni univerzitet zavisi od samog univerziteta tako da kriterijumi mogu varirati. U principu, rezultat od 820 bodova (critical reading + math) je dovoljan za prijem na neke univerzitete. Rezultat od 1000 bodova i više je dovoljan za prijem na akademski jače univerzitete. U Srbiji postoje zvanični centri za polaganje SAT testa. Prijavu vršite isključivo kreditnom karticom preko interneta, u nasoj kancelariji mozete dobiti neophodnu literaturu kao i usluge profesora specijalizovanog za SAT...