O College Star Agenciji

College Star Agencija

College Star je osnovan 2008. god. od strane profesionalaca koji su na direktan ili indirektan način bili uključeni u funkcionisanje Američkog sportskog obrazovanog sistema. Naš tim je sačinjen od ljudi koji su bili najpre igrači, pa potom i treneri na američkim univerzitetima kao i od sportskih menadžera koji su zahvaljujući svojim sposobnostima stekli poverenje brojnih trenera u americi.
Pokrenuti iskustvom, entuzijazmom i verom da se samo prijateljskim odnosom, transparentnim poslovanjem i istinskim angažovanjem može dostići ono čemu težimo, osnovali smo College Star .
Naš primarni cilj je da postanemo najpristupačnija i najuglednija agencija u regionu čije je poslovanje zasnovano na iskrenom i neposrednom odnosu sa klijentima, doslednošću i transparentnošću kao i na velikoj odgovornosti koju nosimo sa sobom. Upravo težnja ka ovom cilju je nešto što nas izdvaja od ostalih na tržištu.
Koliko smo blizu ostvarenja našeg cilja govori u prilog činjenica da iza sebe imamo veliki broj zadovoljnih sportista i roditelja, koji su naša najbolja preporuka.