Učestala pitanja

Sportske stipendije su novčana sredstva koja student-sportista dobija od univerziteta, a za uzvrat nastupa za njegov sportski tim. U SAD se ukupno stipendira 29 sportova za momke i devojke od kojih su najzastupljeniji kod nas: košarka, odbojka, fudbal, tenis, plivanje, vaterpolo, atletika, itd..

Cena godine školovanja zavisi od jačine univerziteta i kreće se od 20.000$ do 40.000$. U cenu su uračunati: predavanja, knjige, tutori, troškovi stanovanja, takse i hrana. Ukoliko student-sportista dobije 100% stipendiju, pokriveni su mu svi ovi troškovi. U cenu stipendije nisu uračunati: avionska karta, zdravstveno osiguranje, viza i priprema za odlazak. Takodje, univerzitet snosi troškove sportskih putovanja ( avionske karte, smestaja, ishrane.. ) i obezbedjuje sportistima opremu. Visina stipendije koju sportista može da dobije zavisi od njegovog sportskog nivoa. Najčešće se dodeljuju 100% stipendije za devojke ili od 60% do 90% za momke iz razloga što su jedni od najpopularnijih muških sportova na američkim univerzitetima američki fudbal i bejzbol, koji nose veliki broj stipendija i za razliku od ženskih sportova, ostaje manje finansijskih sredstava iz budžeta za finansiranje onih sportova koji su kod nas popularni. Npr. u muškom teniskom timu, koji broji 6 igrača i još minimum 2 igrača, rezerve, trener ima na raspolaganju samo 4,5 pune stipendije, koje treba da rasporedi na minimum 8 igrača, tako da svi budu zadovoljni. Kome dodeliti manju, a kome veću stipendiju u timu, odlučuje isključivo trener u zavisnosti od kvaliteta i rezultata igrača. Takodje, treba napomenuti da se sportska stipendija dodeljuje na godinu dana, nakon čega trener ponovo pravi raspodelu budžeta na osnovu postignutih sportskih rezultata. Koliku će stipendiju student dobiti, zavisi i od vremenskog perioda kada se upisuje na univerzitet. Na studije u SAD se može otići u januaru ( spring semester ) ili u avgustu ( fall semester ). Takodje, treba naglasiti da kao internacionalni student Vi ste automatski kvalifikovani da dobijete internacionalnu stipendiju koja je nezavisna od sportske stipendije, za ovu stipendiju mozete aplicirati ako Vam je prosek ocena 3.5 (Npr. što je ekvivalentno sa 4.5 u srpskim srednjim školama). Ove stipendije se kreću između $2000 i $8000 po semestru. Kombinovanjem sportske i internacionalne stipendije možete dobiti potpunu finansijsku pokrivenost ili takozvanu punu stipendiju.

Internacionalni studenti imaju mogućnost da rade i zarade u okviru svog univerziteta. To se preporučuje studentima koji nemaju punu stipendiju. Postoje brojni poslovikoje student može da obavlja: posao u biblioteci, školskoj pošti, prodavnici, rad na sredjivanju trena, itd. Kako školovanje i druge obaveze oko fakulteta ne bi bilezapostavljene, student je ograničen na rad od 20 sati nedeljno u toku semestra i 40 sati nedeljno tokom raspusta i praznika. Za dvadeset sati nedeljno rada, studentdobija oko 150 dolara nedeljno ili oko 600 dolara mesečno kada je škola u toku, što znači da za jedan sat rada student u proseku dobija oko 7,5 dolara. Morateuračunati i 10% koji se odbijaju na takse od ukupne zarade, od čega će Vam izvesna suma biti vraćena nakon izvesnog vremena ( na kraju godine ). Naša agencija može dase uključi u pregovore sa školama ako želite posao, tako da ćete imati vlike šanse da dobijete posao po Vašem dolasku na univerzitet.

Associate diploma je diploma prvog stepena američkih studija, koju student dobija nakon završetka Džunior koledž-a u trajanju od dve godine. Prednost Džunior koledž-a jeste ta što imaju blaži kriterijum prilikom prijema studenta na college. Naši klijenti koji ne postignu potreban nivo na SAT i TOEFL testovima za upis na četvorogodišnje univerzitete, vrlo često upisuju Džunior koledž, kako bi usavršili engleski jezik i nastavili dalje sa studiranjem, kao i oni klijenti koji iz nekih drugih razloga ne mogu da prodju NCAA clearinghouse, po pitanju AMATERISM QUESTIONNAIRE ili slabijih ocena u srednjoj školi. Studenti koji steknu Associate diplomu (nakon pohadjanja Džunior koledž-a) imaju mogućnost da predju na četvorogodišnje univerzitete i da nakon završetka još dve godine studija, steknu diplomu drugog stepena odnosno Bachelor diplomu.

Bachelor diploma je diploma drugog stepena, stiče se nakon četiri godine studija.Većina univerziteta ima na stotine smerova, tako da student po isteku prve godine koja je ista za sve studente mora dalje da odluči koju vrstu diplome želi da dobije, odnosno da izabere usmerenje. Nakon završetka fakulteta i sticanja Bachelor diplome, student ima mogućnost da se zaposli, jer svi internacionalni studenti, čim diplomiraju, dobijaju radnu vizu na godinu dana, koja im pruža mogućnost da se dokažu unutar američkog poslovnog sistema.

Master diploma je diploma trećeg stepena i stiče se nakon još godinu ili dve godine dana po sticanju Bachelor diplome ili diplome drugog stepena američkih studija. Sportska stipendija se ne dodeljuje za master studente . Treba napomenuti da nije moguce dobiti sportsku stipendiju samo za pohadjanje Master-a. Pošto za master studije ne postoje sportske stipendije, postoje šanse da iz fonda univerziteta dobijete sredstva ako se pokažete kao dobar student ili kao dobar sportista gde bi Vas glavni trener zadržao kao pomoćnog trenera u ekipi.

Najveći ugled u Americi, a i van nje, ima MBA ( Master of Business Administration ), studije menadžmenta. Važno je spomenuti da su najcenjenije diplome iz smerova : biznis, finansije, inženjerstvo, komunikacije, kompjuterske nauke i novinarstvo itd...

Po odlasku u SAD na studije, studenti najveći deo svog vremena provode u studentskim gradovima - kampusima, koji zavisno od univerziteta primaju od 20000 do 60000 studenata. Unutar kampusa nalaze se sportski objekti ( stadioni, sale, teniski tereni, bazeni itd... ), objekti za nastavu, boravak, objekti za zabavu... Neki kampusi poseduju svoje autobuske linije, kako bi studentima omogućili da sto brže stignu sa jednog mesta kampusa na drugo. Unutar kampusa sve je podredjeno potrebama studenta, pa je samim tim i znatno lakše organizovati vreme i završiti studije.

Na prvoj godini studija svi studenti pohadjaju opšti smer, što je olakšavajuća okolnost za strance, jer im omogućava da se za godinu dana prilagode američkom sistemu studiranja i da otkriju sta ih zanima i u kom pravcu bi mogli da nastave svoje obrazovanje. Po završetku prve godine studija, studenti se opredeljuju za usmerenje koje će odrediti njihovo buduće zanimanje. Studenti se najčešce opredeljuju za biznis, iako ništa manje popularni nisu: finansije, novinarstvo, medicina, jezici, arhitektura, psihologija, informatika itd...

Na većini univerziteta školska godina je podeljena na 2 semestra, prvi traje od avgusta do decembra ( FALL semester ) a drugi od januara do maja ( SPRING semester ) . Studenti imaju mogućnosti da pohadjaju letnju školu koja traje nekoliko meseci, a omogućava studentu da ubrza svoje školovanje ili da popravi nezadovoljavajuće ocene tokom semestra.

Da bi završio četvorogodišnje studije svaki student mora da dobije, u zavisnosti od programa, od 120 do 130 kredita. Što znači, da student u proseku uzima oko 15 kredita po semestru tj. ima oko 15 sati predavanja svake nedelje. Svaki predmet koji položi, nosi od 1 do 4 kredita. Posebna pogodnost studija jeste ta, da student sam bira svoja predavanja i pravi svoj raspored. Takodje, studenti koji imaju problema da savladaju gradivo imaju mogućnost da rade sa tutorima, koji im učenje znatno olakšavaju.

Svaki univerzitet sam odradjuje koliko bodova može biti preneseno sa evropskog na američki univerzitet, kao i sa jednog američkog univerziteta na drugi. Evropski univerziteti uglavnom u celosti priznaju završene godine na američkim univerzitetima. Veoma je bitna činjenica je ta, da je student sa završenim četvorogodisnjim studijama u Americi ( sa Bachelor diplomom ), priznat kao kvalifikovan radnik u celoj Evropi.