Средни училишта

Како функционира

Заминување поради стекнување на средно училишно образование во САД

Пироднесува многу полесно да се прилагоди на американскиот образовен систем и со тоа значително придонесува не само за наоѓање на вистинскиот универзитет, туку и за добивање соодветни и прифатливи стипендии за продолжување на образованието.

Boarding School

Доколку се одлучите за Boarding опција, сместувањето се наоѓа во самиот склоп на училиштето

Hosting School

Сместување кај семејства кои се поврзани со училиштето, и важно е да се напомене дека тие семејства ги бира училиштето, а не College Star.

Систем на образование

Средно училишниот програм во Америка е организиран во четири училишни години.

9

freshman

10

sophomore

11

junior

12

senior

Американскиот систем на образование е видно по друг во споредба со нашиот. Учениците во средните училишта имаа поголем избор на предмети од кои самите ги бираат оние кои ќе ги слушаат, но имаат една генерална норма која мора да ја задоволат. Таа норма е во облик на поени, односно кредити „credits“. Системот пропишува единствена минимална норма која секој ученик до крај на образованието мора да ја задоволи како би дипломирал. Усменото одговарање е многу слабо застапено, испитувањето (тестирањето) се врши претежно во писмена форма. Тестовите најчесто не се работат цел час, а се оценуваат со A, B, C, D или Е. А е еквивалентно на нашата петка, а Е е недоволна оцена.

Училиштата во Америка се разликуваат од нашите по се па и по големина. Училиштата често се мали, со мал број на ученици. Одделенијата се знатно малкубројни, се со цел поквалитетна настава и можност за посветување на поголемо внимание од страна на професорите на секој ученик одделно.

Banner

Интересот за образование во странство секоја године се зголемува.Тренерите во Америка неретко се одлучуваат да дадат предност на млади спортисти кои ќе бидат повеќе години во нивниот програм.

Покрај тоа, родителите се одлучуваат да ги испратат своите деца веќе на почетокот на средно училиште, што се покажа како многу добар потег пред се во поглед на запишување на факултет и самиот избор на универзитет.

Пријавете се
;

Како всушност изгледа процесот за пријава во средно училишниот програм?

Потполнување на College Star Recruiting прашалник
Изработка на Highlight видео материјал
Потпишување договор со College Star и достава на неопходна документација
Доставување на официјални понуди за заинтересираните училишта на клиентот
Избор на училиште
Подготовка и заминување во Американската амбасада во Скопје на интервју за виза
Заминивање во САД