Преп Академија

Систем на едукации

Преп акадамии се единствени спортски системи во САД

Одредени училишта имаат можност за пристуство на Prep (Preparatory) т.е. „Post Grand“ години што во превод значи припремна година т.е. година која доаѓа по завршување на средно училиште.

Покрај сето ова, учениците се занимаваат со спорт кој е на ниво подобро од средношколскиот, а послаб од универзитетскиот и си даваат на себе година да напредуваат, се разиваат и може да бидат видени од страна на колеџ тренерите кои исклучително ги следат преп натпреварите.

Banner
СИСТЕМ И ЦЕЛ

Таа служи за...

Таа служи за сите оние кои од било каква причина не успеале да запишат универзит или можеби запишале ама си сакале да запишат подобар, па запишуваат подготвителна година низ која ги поправаат оценките од средните училишта и ги подготвуваат тестовите неопходни за упис на универзитетите (Sat и Toefl).

Преп академиите воглавно траат од 5 до 9 месеци, можно е да се земаат колеџ курсеви, даваат адекватна припрема за SAT и TOEFL тестови и даваат одлични секојневни тренинзи и исклучително голем број на утакмици.

Пријавете се
;

Како всушност изгледа пријавите за Преп програм?

Потполнување на College Star прашалник
Изработка на Highlight видео материјал
Потпишување договор со College Star агенција и достава на неопходна документација.
Доставување на официјални понуди на заинтересирани преп академии
Избирање преп академија
Подготовка и заминување во Американска амбасада во Скопје на интервју за виза
Заминување во САД