Информации

Важни белешки

CS не дава гаранција на клиентот дека стипендија ќе му биде понудена, ниту кој процент на стипендија ќе биде понудено. Но, на основа на наше големо искуство на нашиот стручен тим со голема точност даваме наша проценка на услови кои може да се очекуваат.

CS не наоѓа стипендии, туку на американските институции ги промовира спортските и академски квалитети на својот Клиент, со цел да им се понудат стипендии.

Клиентот е обврзан да ја известува агенцијата CS поврзано со било каква комуникација пред процесот и во текот на процесот преку друштвени мрежи, mail, мобилен телефон или други видови на комуникација со тренерите или личности кои можат да влијаат на процесот за заминување во САД.

Creative Agency
Creative Agency

CS апсолутно не е должен да дава каква било врста на помош при наоѓање на сместување во текот на распустот.

CS не е должен да посредува при трансфер играч-спортист доколку тоа се случи. Доколку клиентот сака агенцијата CS дополнително да му помогне при трансферот, тој е должен да потпише нов договор за посредство.