Џуниор Колеџ

Џуниор Колеџи се групирани во NJCAA асоцијација.

National Collegiate Athletic Association

525
Џуниор колеџи на територија на САД
Selling Online

Трае 2 години

Опфаќа 3 девизии

Можност за поекономичен премин од двегодишно на четиригодишно училиште

Годишно се одржуваат 50 национални првенства во оваа категорија на колеџ спорт


Џуниот колеџ нуди одлична стартна позиција за сите оние кои покасно се пријавиле во програмот, не успеале да остварат доволно поени на тестовите, имаат потешкотии со англискиот јазик и сл.

;

Како всушност изгледа процесот на пријавување за JUCO програм?

Пополнување на College Star прашалник
Изработка на Highlight видео материјал
Потпишување договор со College Star агенција и достава на неопходна документација.
Полагање на TOEFL тест.
Доставување на официјални понуди на заинтересирани универзитети до клиентот
Избирање на џуниор колеџ.
Подготовка и заминување во Американска амбасада во Скопје на интервју за виза
Заминување во САД