Академски стипендии

Соединетите Американски Држави се едни од примарните дестинации

Academy Scholarships

За студенти кои сакаат да имаат бенефит од врвно и широко познато меѓународно образование. Не е тајна дека САД се едни од најскапите нации во кои треба да се продолжи со високото образование, но не дозволувајте тоа да ве одложи, бидејќи таму има стотици можности да добиете финансии за вашите студии. Како мечународен студент нема да имате право за финансирање наменото специјално за државјани на САД. Сепак, како што американските универзитети имаат приоритет на интернационализација, бројот на меѓународни стипендии за студирање во САД расте.

Универзитетите имаа програми за стипендија

Скоро сите универзитети имаат програми за стипендии, од кои повеќето се отворени за аплицирање од странски студенти – иако можеби ќе треба да полагате тестови SAT или ACT. Според, комисијата Фулбрајт, повеќе од 600 американски универзитети нудат стипендии во вредност од 20 000 долари или повеќе за странски студенти. Тие обично се оценуваат според академските заслуги, финансиската потреба или воннаставниот придонес.

Merit Scholarships (Стипендии за заслуги)

За студенти кои се или академски надарени, биле врвни спортски играчи во средно училиште или биле одлични во работа во заедницата или претприемништвото.

Financial Scholarships (Финансиски стипендии)

Овие стипендии се засновани на финансиската потреба на студентот. Повеќето од нив се достапни само за жителите на САД, но некои универзитети ќе дадат стипендии, засновани на потребите на меѓународните студенти.

Country-based Scholarships (Стипендии од земја)

Овие стипендии се насочени особено кон студенти од земјите во развој.

Government-funded Scholarships (Стипендии финансирани од владата)

Владата на Соединетите држави нуди многу програми за стипендии за странски студенти, од кои неколку се наведени подолу..

Privately-funded Scholarships (Приватно финансирани стипендии)

Понекогаш приватните бизниси или донатори ќе финансираат стипендии за странски студенти. Овие, исто така се со поголема веројатност насочени кон земјите во развој и малцинските групи или во специфични области на студии.

Part Scholarships (Дел стипендии)

Овие може да се движат од мала еднократна исплата што студентот може да ја искористи за нивните такси или поголема исплата за да покрие одредени трошоци за одење на универзитет.

Private and government Scholarships (Приватни и државни стипендии)

Комисијата Фулбрајт нуди дарежливи стипендии за граѓани на Велика Британија кои извршуваат постдипломски и докторски студии. Апликантите може да учат која било дисциплина и доколку бидат успешни ќе ги добијат барем платените хонорари од прва година и сеопфатно здравствено осигурување. Некои кандидати имаа право на целосно откажување од школарина, финансирање на целосен степен или пари за дополнителни проекти.