Középiskolai ösztöndíjak programja

KÖZÉPISKOLÁK PROGRAMJA

A College Star Ügynökség ajánlatában kizárólag a legjobb amerikai középiskolák szerepelnek - BOARDING IKOLÁK

A Boarding iskolák bentlakásosak, és a növendékek étkeztetése is meg van szervezve, ami azt jelenti, hogy ügyfeleinknek nincs gondjuk a megfelelő család kiválasztására. Fontos megemlíteni , hogy már az álalános iskola befejeztével mehetnek a középiskolába (high school).


AZ ISKOLARENDSZERRŐL

A középfokú oktatás Amerikában négy évet ölel fel – ezek a kilencedik (freshman), tizedik (sophmore), tizenegyedik (junior) és tizenkettedik (senior) osztályok. Egyes iskolákban lehetséges előkészítő osztályba járni, amit Prep évnek (Preparatory) hívnak. Ez azok számára ajánlatos, akiknek valamilyen okból nem sikerült beiratkozni az egyetemre, vagy ha sikerült is beiratkozni, egy másik, jobb felsőfokú iskolába szeretnének járni. A felkészítő évben alkalmuk van javítani a középiskolai eredményükön, valamint felkészülni a SAT és TOEFL tesztekre. Mindemellett sportolnak is, olyan szinten, amely magasabb, mint a középiskolában, de alacsonyabb mint az egyetemen. Ez az egy év alatt behozzák a lemaradásokat, fejlődnek minden téren, és lehetőséget kapnak arra, hogy lássák őket a főiskolák (college) edzői, akik nagy figyelemmel követik a prep sportversenyeket. Az iskolaév minden kalendáriumi év augusztus végén, vagy szeptember elején kezdődik.

A középiskolákban nagy a tantárgyak választéka. A tanulók egyedül választhatják meg tantárgyaikat, de létezik egy norma, aminek eleget kell tenniük. Ez a “norma” pontok, azaz “credits” formájában szerepel. Az oktatási rendszer előírja a minimális normát, amelyet minden tanulónak teljesítenie kell az iskoláztatás végéig ahhoz, hogy oklevelet szerezhessen.

Az iskolák többsége kicsi, kevés létszámú tanulóval. A tagozatokban lényegesen kevesebb tanuló van, ami biztosítja a minőséges oktatást, hiszen így a tanárok sokkal több figyelmet szentelhetnek egy-egy tanulónak.

Szóbeli feleltetés nincs, a tudásfelmérés írásban, tesztek által történik. A tesztelés általában nem vesz igénybe egy egész iskolai órát. A, B, C, D és E-vel osztályozzák őket. Az A megfelel a mi ötösünknek, az E pedig elégtelen.

A tanárok folyamatosan házi feladatokat adnak fel, amelyek megfelelő pontszámot visznek. Minél több házi feladatot készítenek el, és minél jobban oldják meg őket, annál több pontot szereznek. A házi feladatok fontos pillérei az amerikai oktatási rendszernek, s a tanárok igen nagy figyelmet szentelnek nekik.

Az órákon való aktív részvétel szintén nagyon sokat számít. Nagyra értékelik ha a hallgató jelentkezik, részt vesz a feldolgozásra került tananyagról szóló, vagy azzal kapcsolatos beszélgetésben, vitában. Minden a tanulóktól függ! Sikeres csak akkor lehetsz, ha aktív vagy!