Egyetemi ösztöndíjak programja

A sportösztöndíjak egyetemi programja Amerikában

FELTÉTELEK

Legjobb, ha a sportoló 12-18 hónappal a kiutazás előtt jelentkezik nálunk. Amint kapcsolatba lépsz velünk, felmérjük sportteljesítményed minőségét. Amennyiben a felmérés eredménye pozitív, bemutatunk, ajánlunk minden potenciális edzőnek, és lebonyolítjuk az ösztöndíj megszerzésével kapcsolatos teendőket, egészen az egyetemmel kötött szerződés aláírásáig.

MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK KELL ELEGET TENNIÜK A SPORTOLÓKNAK?

Az USA-ban folytatott egyetemi tanulmányokra csak azok a sportolók kaphatnak engedélyt , akik betöltötték 18. életévüket, de nem idősebbek 23 évnél. Tehát a felső határ az 5. és a 6. szemeszter.
Ideális lenne az érettségi után jelentkezni, mert akkor optimálisak a lehetőségek, hogy négy évre szóló ösztöndíjhoz jussanak. A fiatalabb sportolóknak nagyobbak az esélyeik, mert az edzőknek több év áll rendelkezésükre, hogy dolgozzanak velük. Fontos kiemelni, hogy nem kell feltétlenül hivatásos sportolónak lenni ahhoz, hogy megkapja az ösztöndíjat. Minden sportoló pályázhat, az amatőrök is. A korhatár a lényeges.

FELSŐFOKÚ OKTATÁS

Az amerikai egyetemekre jelentkező külföldi pályázóknak rendelkezniük kell az elvégzett középiskoláról (IV. fokozat) szóló oklevéllel. Az átlageredmény is sokat számít. Minden jelentkező TOEFL ( angol nyelvtudás) és SAT (matematika és angol nyelv) vizsgát tesz.

SAT TESZT

A SAT (Standardized Test) egy szabványosított teszt, amelyet a legtöbb amerikai felsőoktatási intézményben felvételi vizsgaként kötelező letenni minden jelentkezőnek (hazainak és küföldinek is). A SAT teszten angol nyelvből és matematikából vizsgáznak. A vizsga 3 nagy részből áll : critical reading (szövegértés), math (alapfokú geometria, valószínűség számítás, algebra, függvények, statisztika) és writing (írás – egy rövid esszé írása ; hibajavítás). A maximálisan elérhető pontszám 2400 pont, azaz 800 pont részekként. Az első és második rész (critical reading és math) a lényegesek (a felvételi pontszámhoz ezek pontjait kérik), míg a writing nem fontos. Minden egyetemnek megvannak a saját felvételi kritériumai, ami azt jelenti, hogy a SAT teszten elért pontokból nem minden egyetemen ugyanannyit kérnek a felvételin. Egyes egyetemeken általában 820 pont (critical reading + math) elegendő a felvételhez. Az “erősebb” egyetemeken 1000 pont szükséges. Szerbiában léteznek hitelesített intézmények, amelyekben lebonyolítható a SAT. Közöttük van az ügynökségünk is. Jelentkezni kizárólag hitelkártyával lehet, interneten. Nálunk beszerezheted a felkészüléshez szükséges irodalmat, és a SAT vizsgára szakosított tanár segítségét is igényelheted…

TOEFL TESZT

A TOEFL nyelvvizsga, amellyel a külföldiek egyetemi szintű angol nyelvtudását ellenőrzik. Amerikában minden felsőoktatási intézménybe csak azok a külföldiek iratkozhatnak, akik leteszik ezt a vizsgát. A TOEFL IBT (Internet Based Test), ami azt jelenti, hogy számítógépen, interneten keresztül vizsgáznak. 4 részből áll: olvasott szöveg értése, hallott szövg értése, íráskészség, beszéd. Az elérhető pontszám 120 pont. Egyes egyetemekre be lehet iratkozni a 61 pontos minimummal, míg az “erősebb” egyetemeken 79 ponton felül kell teljesíteni. Szerbiában léteznek hitelesített intézmények, amelyekben egész évben lehet TOEFL vizsgát tenni. Ezt megteheted ügynökségünkben is. Jelentkezni kizárólag hitelkártyával lehet, interneten. Nálunk beszerezheted a felkészüléshez szükséges irodalmat, és a TOEFL vizsgára szakosított tanár segítségét is igényelheted…