Information

Važne napomene

CS ne garantuje da će Klijentu stipendija biti ponuđena niti koji procenat stipendije će biti ponuđen ali na osnovu velikog iskustva naseg stručnog tima sa velikom tačnošću dajemo svoju procenu uslova koji se mogu očekivati.

CS ne pronalazi stipendije već američkim institucijama promoviše sportske i akademske kvalitete svojih Klijenata sa ciljem da im stipendije budu ponuđene.

Klijent se obavezuje da će obavesti agenciju CS vezano za bilo koju komunikaciju pre procesa i u toku procesa, preko društvenih mreža, maila, mobilnog telefona ili drugih vidova komunikacije sa trenerima ili licima koji mogu uticati na proces odlaska u SAD.

Creative Agency
Creative Agency

CS apsolutno nije dužan da pruža bilo kakvu vrstu pomoći prilikom pronalaženja smeštaja tokom raspusta.

CS nije dužan da posreduje u transferu igrača-sportiste ukoliko do njega dodje. Ukoliko klijent želi da mu agencija CS dalje pomogne oko transfera dužan je da potpiše novi ugovor o posredovanju.