Стипендия университет програма

Университетска програма

УСЛОВИЯ

Оптималния вариант за нашите клиенти - спортисти е да започнем съвместната си работа от 6 до 12 месеца преди заминаването им да учат в САЩ. В самото начало ние извършваме подробна и качествена оценка на техните спортни умения. След това, при наличието на добри резултати, ние изготвяме техния профил и ги промоцираме на подходящите университетски треньори и отбори. Процесът продължава докато състезателите получат предложение за получаване на спортна стипендия и приключва след подписване на договор за обучение и спорт в американски университет или колеж.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТИСТИТЕ

За да може да получи разрешение да учи в университет в САЩ, спортистът трябва да има навършени 18 години и да не е по-възрастен от 26 години. Идеалното време за кандидатстване е незабавно след завършване на средно образование – 12 клас, защото тогава има най-голам шанс да се получи четири годишна стипендия. Шансът е най-голям за младите спортисти, защото треньорите могат да работят с тях най-дълго време. Важно е да се отбележи, че спортистите не трябва да са се състезавали на професионално ниво, тъй като състезателен лиценз се издава само на спортисти аматьори.

НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВАНИЕ

Чужденците, които желаят да учат в университет в САЩ трябва да притежават диплома за завършено средно образование. Наличието на по-добър среден успех от дипломата улеснява приемането в университета. Всички кандидати, които искат да бъдат приети в американски университет трябва да издържат успешно TOEFL и SAT тест.

SAT ТЕСТ

SAT представлява входен тест в американските университети и е задължителен за всички студенти / местни и чужди/.
SAT тестът удостоверява нивото на подготовка в областта на математиката и английския език. Той се състои от три части : четене, математика и писане. Максималния брой точки е 2 400, като за отделните части е 800. Първите две части четене и математика са основни, докато третата част не е задължителна. Всеки един университет в САЩ има собствени академични критерии за прием на студенти. Резултатът от SAT тестът, който се изисква за прием е различен и зависи от самия университет. В голяма част от университетите резултат от 820 точки /четене и писане/ е достатъчен за приемане. Резултат от 1000 и повече точки е основание за прием в някои от най-добрите американски университети. В Сърбия и България съществуват центрове за полагане на SAT тестове. Молбата за полагане на изпит може да се подаде он-лайн по интернет, като се изисква наличието на кредитна карта. В офиса на агенция College Star е на разположение официална литература и преподавател специалист по SAT.

TOEFL TEСT

TOEFL е тест по английски език за чужденци. Успешното полагане на TOEFL теста е изискване за прием на чужди студенти в университети в САЩ . Тестът е IBT /интернет базиран тест/, което означава, че се полага на компютър през интернет. Тестът съдържа четири части: четене, слушане, говорене и писане. Максималния резултат е 120 точки. Минималния брой точки за прием в повечето университети е 61, докато получаването на повече от 79 точки е достатъчно за прием в най-престижните университети. В Сърбия и България съществуват центрове за полагане на TOEFL тестове, като молбите се приемат по интернет през цялата година. Молбата за полагане на изпит може да се подаде он-лайн по интернет само при наличието на кредитна карта. В офиса на агенция College Star има на разположение официална литература и преподавател специалист по TOEFL.