Стипендия високо училищна програма

HIGH SCHOOL PROGRAM

В своята гимназиална програма агенция College Star предлага единствено най-добрите гимназиални училища в САЩ – Интернати.

Интернатите осигуряват на учениците наред с обучение, също така храна и общежитие, така че клиентите на агенцията ни не изпитват затруднение с липсата на своите близки. Важно е да се знае, че постъпването в интернат трябва да стане непосредствено след завършване на основното училище.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Средното образование в САЩ е организирано в четири учебни години – девети клас /новобранци/, десети клас /второкурсник/, единадесети клас /младши/, дванадесети клас /старши/. Много училища предлагат възможност да се постъпи и в подготвителна година. Подготвителната година е създадена за тези, които по някаква причина не са успели да постъпят в университет или смятат да кандидатстват, но искат да се подготвят по-добре за приемните изпити, за да бъдат приети в по-престижни учебни заведения. Подготвителната година има за цел да подобри гимназиалното ниво на учениците и да ги подготви за полагане на тестовете , изискващи се за прием в университетите (SAT и TOEFL). Разбира се в допълнение към това се разрешава на учениците да тренират и практикуват спортове на по-добро ниво от това в гимназиите, но същевременно отстъпващо на това в университетите. Това им дава възможнос да развият своите умения, а така също и да бъдат забелязани от университетските треньори, които следят много внимателно спортните турнири в подготвителните курсове.

Академичната година започва в края на август или началото на септември.

Учениците в гимназиите имат широк избор от предмети за изучаване, от които те трябва да изберат няколко за да покрият стандарта. Този стандарт се формира от точки наречени кредити. Системата определя минималния стандарт, който всеки ученик трябва да покрие до края на обучението си за да се дипломира.

Училищата често не са големи и с малък брой ученици. Катедрите са съставени от достатъчно малки групи от ученици, като всичко се прави с цел да се постигне по-добро качество на обучение, давайки възможност на учителите да обърнат внимание на всеки един ученик по отделно.

В училищата не съществува устна форма на изпитване. Всички изпити са в писмена формата – тестове. Тестовете не винаги се полагат от целия клас и се оценяват с A, B, C, D или E. A е еквивалент на отличен, а резултат Е – слаб.

Учителите постоянно дават домашни работи на учениците, които съдържат задачи, оценявани с точки. Повече и по-добре изпълнени задачи означава, че ученикът ще получи по-голям брой точки. Домашната работа е основен стълб в американската образователна система, поради което учителите и отдават голямо значение.

Участието в учебните часове е изключително важно. Отговарянето на въпроси, участието в дискусии, както и всякакви други форми на активност в часовете се оценява високо. Всичко зависи от учениците, ако те искат да постигнат успех трябва да са активни.