Често задавани въпроси

СПОРТНА СТИПЕНДИЯ

Спортната стипендия представлява парични средства, които студента – спортист получава срещу задължението да се състезава в представителния отбор на университета. В САЩ спортни стипендии се отпускат на студенти практикуващи 29 различни видове спорт, както за жени, така и за мъже, като от тях най-популярни в Европа са: футбол, баскетбол, тенис, волейбол, лека атлетика, гребане, плуване, борба, стрелба, спортна гимнастика, хокей, водна топка и ски.

Цената за обучение зависи от академичното ниво на университета и варира между 20 000 и 40 000 щатски долара годишно. Сумата включва: лекции, учебници, преподаватели, квартира, храна и различни студентски такси. При условие, че спортистът – студент получи пълна спортна стипендия, то тогава всички споменати по-горе такси се поемат от университета. Спортната стипендия не покрива разходите за самолетен билет, застраховка, издаване на американска виза и цената за подготовката на студента за обучение в САЩ. Университета поема разходите за пътуванията на студента-спортист, свързани с участието му в спортни състезания / самолетни билети, хотел, храна и т.н. / , както и снабдяването му със спортни екипи и оборудване. Размерът на спортната стипендия зависи от способностите на спортиста. Пълна спортна стипендия се получават обикновено при жениските спортове, докато при мъжете стипендиите варират между 60% и 90%. Причината за тази разлика е, че американския футбол и бейзбола са предимно популярни като мъжки спортове в университетите и голямата част от стипендиите са за тях, докато за женските спортове и тези, които не са популярни са по слабо финансирани. Например мъжки отбор по тенис, който се състои от 6 основни състезателя и двама в резерв, получават само 4 или 5 пълни стипендии, които треньорът трябва да разпредели между всичките 8 състезатели по начин, по който всички да са доволни. Кой да получи пълна или частична стипендия зависи единствено от възможностите и уменията на спортиста. Важно е да се отбележи, че спортните стипендии се отпускат за срок от една година, след което в правото на треньора е да преразпредели стипендиите в зависимост от представянето на спортиста и постигнатите от него резултати. Размерът на стипендията зависи също така и от времето на постъпване в университета. Има възможност обучението да се започне през януари /пролетен семестър/ или през август /есенен семестър/. Важно е също да се отбележи, че чуждестранните студенти имат право да получават международни стипендии, които са отделни и независими от спортните стипендии. Студентите могат да кандидатстват за международна стипендия при условие, че средния им успех през учебната година е не по-малко от 3.5 GPA. Тези стипендии варират между 2000 и 8000 щатски долара на семестър. Чрез комбинирането на спортна и международна стипендия, студнтът – спортист има възможност да получи пълна финансова независимост по време на обучението си – така наречената пълна стипендия.


РАБОТА В САЩ

Чуждестранните студенти имат възможност да работят и да получават пари чрез университета в който учат. Това се препоръчва на студенти, които не разполагат с пълна стипендия. Съществуват различни възможности за работа в университета като например: работа в библиотеката, университетската поща или магазин, поддръжка на студентския град и т.н. За да е сигурно, че студентите няма да занемарят обучението си в полза на работата, позволено е да се работи максимум по 20 часа на седмица по време на семестъра и 40 часа седмично през ваканцията. За 20 работни часа на седмица, студентът получава 150 щатски долара, което е 600 щатски долара месечно. Това означава, че студентите получават средно по 7,5 долара на час. Трябва да се има в предвид, че се удържа данък печалба в размер на 10%, от които определена част се възстановяват след време. Нашата агенция може да се ангажира да преговаря за намирането на работа в университета за студентите спортисти.

ДИПЛОМИ

Асоциирана степен е бакалавърска степен, която се получава в американските колежи. Студентите получават дипломата си за тази степен, след като преминат успешно двегодишна форма на обучение в джуниър колеж.
Предимството на двегодишните колежи е, че те имат по-ниски критерии за прием. Клиентите на нашата агенция, които по различни причини не получат достатъчно добри резултати от тестовете SAT и TOEFL за четиригодишен университет, често постъпват в двегодишен колеж, за да затвърдят познанията си по английски език, след което да продължат образованието си. Същото важи и за тези, които не успеят да получат лиценз от NCAA , не покриват изискванията за аматьорски спорт или имат нисък успех в дипломата си за завършено средно образование. Студентите които получат диплома за завършена асоциирана степен на образование могат да продължат следването си в четиригодишен университет и след две успешни години да получат бакълавърска степен на образование и диплома.
Бакалавърска степен се получава след четири годишно успешно обучение. Повечето от университетите в САЩ предлагат стотици различни специалности за обучение. След първата година, която е идентична за всички студенти те трябва да си изберат специалност, която ще изучават. След дипломирането си и получаването на бакалавърска степен на образование чуждестранните студенти получават право да работят една година в САЩ и да се запознаят с американската бизнес среда.
Степента МВА – Магистър по бизнес администрация е една от най-престижните в САЩ и по света, според направените проучвания. Важно е да се спомене, че едни от най-високо ценените специалности са финанси, инженерство, компютри, комуникации, журналистика и т.н.

ОРГАНИЗАЦИА НА ОБУЧЕНИЕТО В САЩ

СТУДЕНТСКИ ГРАД - КАМПУС

След пристигането си в САЩ за обучение, студентите прекарват по-голямата част от времето си в студентския град на университета – Кампус. Студентските градчета могат да бъдат от 20 000 до 60 000 студента в зависимост от самия университет. В самите кампуси са разположени спортните съоръжения – стадион, спортна зала, фитнес, басейн, тенис кортове и т.н. , учебните сгради, общежитията и заведенията за хранене. Някои кампуси разполагат със собствена транспортна система – автобуси, което позволява на студентите да се придвижват бързо и удобно. Всичко в кампуса е направено за нуждите на студентите с цел да улесни тяхното обучение и да оптимизира организацията на тяхното време.

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

По време на първата си година, студентите преминават общ курс на обучение, което е от голяма полза за чужденците, позволявайки им да се адаптират към американската система на обучение. По време на тази година студентите имат възможност да определят своите интереси и да изберат специалността, която ще изучават във връзка с бъдещата си професия.

АКАДЕМИЧНА УЧЕБНА ГОДИНА

В повечето университети академичната година е разделена на два семестъра. Първият започва през август и завършва през декември – есенен семестър. Вторият започва през януари и завършва през май – пролетен семестър. Студентите могат да се запишат на лятно училище което продължава 1-2 месеца и им позволява да ускорят обучението си през следващия семестър или да усъвършенстват наученото до момента.

КРЕДИТИ

За да завърши успешно четиригодишната форма на обучение, всеки студент трябва да получи от 120 до 130 кредита, в зависимост от специалността която си е избрал. Това означава, че студентите получават средно по 15 кредите на семестър и трябва да посетят 15 часа лекции всяка седмица. За всеки учебен предмет, който студентът взима той получава от 1 до 4 кредита. Голямо предимство им дава факта, че студентите могат да си избират сами предметите и да си правят собствена програма. Тези студенти, които се затрудняват по време на обучението си могат да искат да им бъде назначен помощник, който да им помага в усвояването на учебния материал.

ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ

Всеки университет решава колко точки имат право да трансферират от европейски в американски университет, а така също и от един американски университет в друг. Европейските университети обикновенно признават напълно завършените учебни години в американски университет. Важно е да се отбележи факта че студент, който е завършил четири годишна форма на обучение в САЩ и притежава бакалавърска степен се счета за квалифициран служител в цяла Европа.